top of page

Szkolenia dla nauczycieli.

Podczas naszych szkoleń akcentujemy interakcję i aktywność uczestników. Stawiamy na metody pobudzające ciekawość, dzięki którym nauka staje się czystą przyjemnością. Warsztaty pełne są praktycznych ćwiczeń, dzięki którym z łatwością wcielisz zdobytą wiedzę w praktykę zawodową.

Neuropedagogika

Zapraszamy Cię na fascynujące szkolenie z neuropedagogiki, które połączy najnowsze osiągnięcia neuropsychologii z praktycznymi narzędziami pedagogicznymi. Podczas tego warsztatu nauczysz się rozumieć, jak działa mózg ucznia i jakie są jego specyficzne potrzeby edukacyjne. Poznasz psychologiczne mechanizmy wpływające na proces uczenia się oraz zdobędziesz wiedzę na temat roli emocji i motywacji w nauce.

Główne tematy poruszane podczas szkolenia:

 • Podstawy neuropsychologii: Poznasz strukturę i funkcje mózgu oraz zrozumiesz, jakie procesy zachodzą w mózgu podczas nauki.
   

 • Indywidualne różnice w uczeniu się: Dowiesz się, jak różnice indywidualne w budowie mózgu wpływają na preferowane style uczenia się uczniów.
   

 • Pamięć i zapamiętywanie: Poznasz techniki i strategie wspierające skuteczne zapamiętywanie materiału edukacyjnego.
   

 • Uwaga i koncentracja: Nauczysz się, jak rozwijać zdolność skupienia uwagi uczniów i jak minimalizować czynniki rozpraszające.
   

 • Emocje w nauce: Odkryjesz, jak emocje wpływają na proces uczenia się i jak radzić sobie z emocjonalnymi wyzwaniami w klasie.
   

 • Motywacja i samoregulacja: Poznasz metody motywowania uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie nauki oraz jak wspierać rozwój umiejętności samoregulacji.
   

 • Twórczość i innowacyjność: Dowiesz się, jak stymulować kreatywność uczniów i zachęcać do poszukiwania nowych rozwiązań.

2

Wspieranie ucznia z trudnościami w nauce

Jesteśmy przekonani, że każdy uczeń ma potencjał do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego, ale niektórzy mogą napotkać trudności na swojej drodze. Nasze szkolenie "Wspieranie ucznia z trudnościami w nauce" pozwoli Ci na efektywne rozpoznawanie specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz nauczy Cię dostosowywać swoje metody nauczania, aby skutecznie wspierać każdego ucznia.
 

Główne tematy poruszane podczas szkolenia:

 • Psychologiczne podłoże trudności edukacyjnych. 
   

 • Różnice interpersonalne: jak temperament i style poznawcze wpływają na style uczenia się.  
   

 • Metody interwencji: Poznasz praktyczne techniki i narzędzia, które pomogą Ci w pracy z uczniami z różnymi trudnościami.
   

 • Wsparcie emocjonalne: Dowiesz się, jak budować pozytywną relację z uczniami i wspierać ich emocjonalnie w trudnych sytuacjach.
   

 • Komunikacja z rodzicami: Nauczysz się efektywnie komunikować z rodzicami uczniów z trudnościami i współpracować z nimi w procesie edukacyjnym.

3

Samoregulacja w pracy nauczyciela

Bycie nauczycielem to piękne, ale wymagające zadanie. Aby skutecznie wspierać uczniów, trzeba również zadbać o swoje własne dobre samopoczucie i samoregulację emocjonalną. Nasze szkolenie "Samoregulacja w pracy nauczyciela" pomoże Ci zrozumieć mechanizmy stresu i nauczy skutecznych technik radzenia sobie z wyzwaniami zawodowymi.
 

Główne tematy poruszane podczas szkolenia:

 • Rozpoznawanie własnych emocji: Nauczysz się rozumieć swoje emocje i reakcje w różnych sytuacjach zawodowych.
   

 • Techniki redukcji stresu: Poznasz różnorodne metody radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
   

 • Budowanie motywacji i zaangażowania: Dowiesz się, jak utrzymać swoją motywację do pracy i inspirować uczniów.
   

 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy: Nauczysz się skutecznie planować

W Synapso zadbamy o to, by uczestnictwo w naszych szkoleniach było prawdziwym doświadczeniem rozwojowym.

Możesz wybrać formę spotkania, która najlepiej Ci odpowiada - szkolenia online, w siedzibie placówki edukacyjnej lub lokalnie. Wybrane warsztaty organizujemy w zaprzyjaźnionej szkole w Gdańsku - serdecznie zapraszamy do SZTUKARIUM!

Chcemy, aby nasi uczestnicy mieli pełen komfort, dlatego szkolenia prowadzimy w przyjaznej i wspierającej atmosferze. Dzięki temu proces uczenia się staje się jeszcze bardziej inspirujący i efektywny.

Aby zgłosić się na szkolenie lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@synapsoedu.com

 

Dołącz do Synapso i rozpocznij swoją wspaniałą podróż do poznawania siebie i rozwijania swoich kompetencji edukacyjnych!

Wypełnij formularz a my skontaktujemy się z Tobą

Dziękujemy za zainteresowanie!

bottom of page